CSS MenuMaker
 

Login    

     
 
Menu

หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.22
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 1)
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 2)
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
เรื่องเด่น
Blog สมาชิก
ภาพกิจกรรม สพม.22
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
เศรษฐกิจพอเพียง
งานบรรเทาสาธารณภัย
การคัดเลือกสอบบรรจุ
จัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การบริการegp
 

 

เว็บบริการ

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • การส่งเสริมการศึกษาดูงานต่างประเทศบริเวณชายแดนโดยพักค้างในประเทศไทย
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 37 ครั้ง)

 • การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 33 ครั้ง)

 • ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู ปีงบประมาณ ฯ
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 36 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผุ้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 9 ฯ
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 30 ครั้ง)

 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "หนึ่งทศวรรษมหาวิทยาลัยนครพนม"
      โดย : กลุ่มอำนวยการ สพม.22 (อ่าน 50 ครั้ง)

 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันคบคุมโรคไข้เลือดออก
      โดย : กลุ่มอำนวยการ สพม.22 (อ่าน 49 ครั้ง)

 • การเสนอชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ
      โดย : กลุ่มอำนวยการ สพม.22 (อ่าน 98 ครั้ง)

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียน
      โดย : กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.22 (อ่าน 113 ครั้ง)

 • เกณฑ์การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
      โดย : Uthenpat NKP2 (อ่าน 241 ครั้ง)

 • แจ้งรายชื่อผู้สอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
      โดย : กลุ่มนิเทศฯ สพม.22 (อ่าน 222 ครั้ง)

 •  
  ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
  กีฬาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียน (3ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง)
  ....
  โพสต์เมื่อ 3 ก.ย. 2558
  อ่าน 58 ครั้ง
  โครงการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ(อ่าน 157 ครั้ง) ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22(อ่าน 192 ครั้ง)
  ประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อขอรับพระราชทานป้ายสอนงพระราชดำริฯ(อ่าน 85 ครั้ง) กิจกรรม bike for MOM(อ่าน 59 ครั้ง)
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกา(อ่าน 83 ครั้ง) การเสวนาพิเศษ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ(อ่าน 147 ครั้ง)
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • แนวทางปฏิบัติพร้อมข้อยกเว้นในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-market,e-bidding
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 44 ครั้ง)

 • เอกสารประกอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 687 ครั้ง)

 • เอกสารประกอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 394 ครั้ง)

 • เอกสารประกอบการอบรม การเงินและพัสดุ ปี 2558
    โดย : Administrator (อ่าน 847 ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปใช้จ่าย
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 548 ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 495 ครั้ง)

 • คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 999 ครั้ง)

 • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี (e-market,e-bidding)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 869 ครั้ง)

 • พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2557 (การค้ำประกัน)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 668 ครั้ง)

 • แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสพม.
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 554 ครั้ง)

 •  
  ผู้บริหาร   

   

  วาระการประชุมผู้บริหาร
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/57
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/57
 • อ่านทั้งหมด >>
   

   

  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลาปากวิทยา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-บ้านข่าพิทยาคม
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วังกระแสวิทยาคม
 • จัดซื้อคอมพิวเตอร์ศรีบัวบานวิทยาคม
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-นวมินทราชูทิศ อีสาน
 • ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ธาตุพนม
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร นาคำราษฎร์รังสรรค์
 • ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน-สหราษฎร์รังสฤษดิ์
 •  
  อ่านทั้งหมด >>
   


  เว็บที่น่าสนใจ


  ครูบ้านนอกดอทคอม
   

   

   

  หนังสือราชการล่าสุด
  รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 1)
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศึกษาดูงาน ณ ร.ร.ศรีบัวบานวิทยาคม

  โพสต์เมื่อ 3 ก.ย. 2558
  อ่าน 30 ครั้ง
  โรงแรียนนาแกพิทยาคม จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 72 ครั้ง)
  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง (อ่าน 108 ครั้ง)
  ธนาคารออมสินมาประชาสัมพันธ์การสมัครบริการ MyMo ที่โรงเรียนนาแกพิทยาคม (อ่าน 74 ครั้ง)
   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 2)
  สามผงวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมอลำธรรมาภิบาล

  โพสต์เมื่อ 3 ก.ย. 2558
  อ่าน 28 ครั้ง
  โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 61 ครั้ง)
  (link) ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (อ่าน 328 ครั้ง)
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล (อ่าน 79 ครั้ง)
   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ เรารักในหลวง ชิงเงินรางวัล

  โพสต์เมื่อ 31 ส.ค. 2558
  อ่าน 89 ครั้ง
  โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 140 ครั้ง)
  ร.ร.ผึ่งแดดวิทยาคาร ร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูทั้งสองท่าน (อ่าน 226 ครั้ง)
  โรงเรียนมุกดาหารจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 74 ครั้ง)
   
   
  ข่าวการศึกษา
     
   
  เว็บบล็อก สพม.22

  สรุปผลการแข่งขันเซปักตะกร้อ 3 ชาติ 12 จังหวัด วันสุดท้าย

  โพสต์โดย นายอนุชา วาทะวัฒนะ
  เมื่อ 31 ส.ค. 2558

  afwgwa

  โพสต์โดย ศิริรัตน์ บุษภา
  เมื่อ 28 ส.ค. 2558

  โปรแกรมการแข่งขันเซปักตะกร้อ 3 ชาติ 12 จังหวัด/แขวง

  โพสต์โดย นายอนุชา วาทะวัฒนะ
  เมื่อ 26 ส.ค. 2558

  คำป่าหลายสรรพวิทย์ คว้าแชมป์ฟุตซอล 18 ปี จ.มุกดาหาร

  โพสต์โดย กมล รูปดี
  เมื่อ 21 ส.ค. 2558

  โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558

  โพสต์โดย นายสู้ศึก รูปเหลี่ยม
  เมื่อ 19 ส.ค. 2558

  รร.นาเดื่อพิทยาคมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  โพสต์โดย เสกสรรค์ ผูพงษ์
  เมื่อ 14 ส.ค. 2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  โพสต์โดย เสกสรรค์ ผูพงษ์
  เมื่อ 14 ส.ค. 2558

  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

  โพสต์โดย เฉลิมชัย ชาญเฉลิม
  เมื่อ 11 ส.ค. 2558

  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ2556และ2557

  โพสต์โดย คนึงนิจ เบญมาตย์
  เมื่อ 11 ส.ค. 2558

  ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบ 2557

  โพสต์โดย คนึงนิจ เบญมาตย์
  เมื่อ 10 ส.ค. 2558

  โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประกาศสอบแข่งขัน Science Math Test2

  โพสต์โดย นายสู้ศึก รูปเหลี่ยม
  เมื่อ 5 ส.ค. 2558

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  โพสต์โดย ธานินทร์ อุพร
  เมื่อ 30 ก.ค. 2558
  แนะนำสมาชิกที่เขียนข่าว/บทความ/บล็อก บนเว็บไซต์ สพม.22

  โรงเรียนสามผงวิทยาคม
  สามผง

  โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
  (www.cywnkp.co.cc)

  โรงเรียน
  พะทายพิทยาคม

  ร.ร.ร่มเกล้าพิทยาสรรค์
  อ.นิคมคำสร้อย

  นางวาชิณี
  สุทธิโสภณ
   
   

   

  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
   
   

   

  เว็บบอร์ด

  เว็บบอร์ดทั่วไป สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนกันครับ
  การประชุมสัมนา อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 3 ก.ย. 2558 เวลา 10:27 น. [221/0]
  เผยแพร่ผลงานวิจัยครูไพศาล วงค์กระโซ่
  โพสต์โดย น.ว. 23 ส.ค. 2558 เวลา 19:26 น. [137/0]
  คืนนักการภารโรงให้กับโรงเรียน
  โพสต์โดย ครูกี้ 13 ก.ค. 2558 เวลา 14:55 น. [590/1]
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เป็นผู้แทนครูใน อกคศ.สพม.22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 24 พ.ค. 2558 เวลา 17:42 น. [876/2]
  หนึ่งคะแนนเสียง คือหนึ่งชีวิต
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 21 พ.ค. 2558 เวลา 09:59 น. [911/7]
  แจ้งข่าว กบข
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 30 เม.ย. 2558 เวลา 13:48 น. [1093/1]
  ผลการประชุม 3 บอร์ด
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 30 เม.ย. 2558 เวลา 13:40 น. [804/0]
  การย้ายข้าราชการครุ สพม 22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 25 เม.ย. 2558 เวลา 14:16 น. [1625/0]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ
  โพสต์โดย kru.tum007 18 มี.ค. 2558 เวลา 11:19 น. [673/2]
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  โพสต์โดย ไชยยันต์ ศรีสุวะ 28 ก.พ. 2558 เวลา 21:32 น. [295/0]
  ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

   

   

  สนทนาภาษาครู

  ห้องสนทนาคุณครู พูดคุย แลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูล สำหรับคุณครูในสังกัดครับ
  ข่าวความคืบหน้าการส่งผลงาน ตาม ว.13
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 1 พ.ค. 2558 เวลา 13:37 น. [2431/1]
  การย้ายข้าราชการครู สพม 22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 25 เม.ย. 2558 เวลา 14:15 น. [1546/0]
  กีฬา สพม.
  โพสต์โดย ครูนกเอี้ยง 27 ม.ค. 2558 เวลา 13:21 น. [1494/0]
  เอกฟิสิกต้องการย้ายสับเปลี่ยนจากคนรไปมุก
  โพสต์โดย พัฒน์ 27 ม.ค. 2558 เวลา 10:55 น. [962/0]
  ย้ายสับเปลี่ยนจากมุกไปนคร
  โพสต์โดย ครูนกเอี้ยง 20 ม.ค. 2558 เวลา 11:56 น. [964/2]
  ท่าน อ.ก.ค.ศ. เงียบจัง
  โพสต์โดย Aijung 6 ธ.ค. 2557 เวลา 09:25 น. [1056/0]
  ท่าน อ.ก.ค.ศ. เงียบจัง
  โพสต์โดย Aijung 6 ธ.ค. 2557 เวลา 09:21 น. [783/1]
  ต้องการย้ายสับเปลี่ยนติดต่อมานะครับ
  โพสต์โดย noom 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10:34 น. [1089/0]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ก
  โพสต์โดย nui 28 ต.ค. 2557 เวลา 16:47 น. [1040/0]
  ย้ายสับเปลี่ยน BIO ครับพี่น้อง
  โพสต์โดย คิตชู 27 ต.ค. 2557 เวลา 21:38 น. [1248/0]
  ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

   

   

   

   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร)
  ถนน ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
  โทรศัพท์ เบอร์ 042-513973, 088-5574980 โทรสาร เบอร์ 042-520940