Login    

     
 
Menu

หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.22
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 1)
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 2)
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
เรื่องเด่น
Blog สมาชิก
ภาพกิจกรรม สพม.22
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
เศรษฐกิจพอเพียง
งานบรรเทาสาธารณภัย
การคัดเลือกสอบบรรจุ
จัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การบริการegp
 

 

เว็บบริการ

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • การสำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 34 ครั้ง)

 • ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
      โดย : กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.22 (อ่าน 27 ครั้ง)

 • รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย และ การศึกษา ความรู้ ความคิดเห็น ฯ
      โดย : Administrator (อ่าน 26 ครั้ง)

 • กำหนดการประเมินโรงเรียนแกนนำ อย.น้อย จังหวัดนครพนม ปี 2558
      โดย : สพม.22 เขต 22 (อ่าน 74 ครั้ง)

 • ประกาศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
      โดย : สพม.22 เขต 22 (อ่าน 164 ครั้ง)

 • ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
      โดย : สพม.22 เขต 22 (อ่าน 374 ครั้ง)

 • ขอความอนุเคราะห์เช่าบูชาพระหลวงปู่ประไพ อคธม.โม (รุ่นมหาเศรษฐี 89)
      โดย : กลุ่มอำนวยการ สพม.22 (อ่าน 85 ครั้ง)

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแวมอาคารสำนักงาน สพม.๒๒
      โดย : สพม.22 เขต 22 (อ่าน 47 ครั้ง)

 • ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
      โดย : สพม.22 เขต 22 (อ่าน 224 ครั้ง)

 • แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วมเรียนรวม
      โดย : สพม.22 เขต 22 (อ่าน 249 ครั้ง)

 •  
  ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
  ศึกษาดูงานการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service )
  ....
  โพสต์เมื่อ 2 ก.ค. 2558
  อ่าน 55 ครั้ง
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ.(อ่าน 76 ครั้ง) ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน(อ่าน 38 ครั้ง)
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(อ่าน 50 ครั้ง) ร่วมงานวางแผ่นศิลฤกษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมพระราชกุมารี” จังหวัดนคร(อ่าน 142 ครั้ง)
  การประชุมเชิงปฎิบติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภา(อ่าน 210 ครั้ง) ประชุมกำหนดราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สพม.22(อ่าน 160 ครั้ง)
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปใช้จ่าย
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 77 ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 252 ครั้ง)

 • คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 274 ครั้ง)

 • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี (e-market,e-bidding)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 319 ครั้ง)

 • พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2557 (การค้ำประกัน)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 261 ครั้ง)

 • แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสพม.
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 257 ครั้ง)

 • ขั้นตอนการแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 222 ครั้ง)

 • อำนาจการเก็บรักษาเงินและวงเงินสำรองจ่ายของโรงเรียน
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 215 ครั้ง)

 • การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแบบฟอร์ม (e-Auction)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 258 ครั้ง)

 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเบิกเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง สพม.22
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 315 ครั้ง)

 •  
  ผู้บริหาร
   

   

  วาระการประชุมผู้บริหาร
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/57
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/57
 • อ่านทั้งหมด >>
   

   

  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โรงเรียนนาแกพิทยาคม
 • โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
 • โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์
 • โรงเรียนนาแกพิทยาคม
 •  
  อ่านทั้งหมด >>
   


  เว็บที่น่าสนใจ


  ครูบ้านนอกดอทคอม
   

   

   

  หนังสือราชการล่าสุด
  รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 1)
  โรงเรียนวัดบึงเหล็กฯประเมินและคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียน

  โพสต์เมื่อ 2 ก.ค. 2558
  อ่าน 38 ครั้ง
  อุ่มเหม้าประชาสรรค์ทำบุญ ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 26 ปี (อ่าน 70 ครั้ง)
  นาแกพิทยาคม จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 104 ครั้ง)
  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ (อ่าน 80 ครั้ง)
   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 2)
  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

  โพสต์เมื่อ 3 ก.ค. 2558
  อ่าน 112 ครั้ง
  อุเทนพัฒนาจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 55 ครั้ง)
  โรงเรียนสามผงวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือฯ (อ่าน 35 ครั้ง)
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนา (อ่าน 40 ครั้ง)
   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
  ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร จัดค่าย EIS ENGLISH CAMP FOR A BRIGHTER DAY

  โพสต์เมื่อ 4 ก.ค. 2558
  อ่าน 175 ครั้ง
  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร จัดอบรม อย.น้อย (อ่าน 38 ครั้ง)
  >> ดงเย็นวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม << (อ่าน 143 ครั้ง)
  ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 686 ครั้ง)
   
   
  ข่าวการศึกษา
     
   
  เว็บบล็อก สพม.22

  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม 42

  โพสต์โดย นรุตม์ พลอยสอด
  เมื่อ 2 ก.ค. 2558

  โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558

  โพสต์โดย นายสู้ศึก รูปเหลี่ยม
  เมื่อ 1 ก.ค. 2558

  โรงเรียนสามผงวิทยาคมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือฯ

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 1 ก.ค. 2558

  โรงเรียนสามผงวิทยาคม เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะชีวิต

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 28 มิ.ย. 2558

  ผอ.ยอดชาย พ่อหลอน กราบนมัสการเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ วัดศรีวิชัย

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 28 มิ.ย. 2558

  โรงเรียนสามผงวิทยาคมร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 28 มิ.ย. 2558

  กิจกรรมพี่ส่งน้อง โรงเรียนสามผงวิทยาคม

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 25 มิ.ย. 2558

  ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชทานเครื่องราชชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 5 ธ.ค. 57

  โพสต์โดย เนรมิต กฤตาคม
  เมื่อ 25 มิ.ย. 2558

  เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูยุคศตวรรษที่ 21

  โพสต์โดย เนรมิต กฤตาคม
  เมื่อ 25 มิ.ย. 2558

  กองลูกเสือโรงเรียนสามผงวิทยาคมฝึกซ้อมการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 24 มิ.ย. 2558

  โรงเรียนธนาคารนาทมวิทยา

  โพสต์โดย สุดาทิพย์ ศรีจันทร์
  เมื่อ 23 มิ.ย. 2558

  แข่งขันฟุตซอล ลีกนาทมวิทยา ต้านยาเสพติด ครั้งที่

  โพสต์โดย สุดาทิพย์ ศรีจันทร์
  เมื่อ 23 มิ.ย. 2558
  แนะนำสมาชิกที่เขียนข่าว/บทความ/บล็อก บนเว็บไซต์ สพม.22

  Phattharaporn
  Peddeekai

  นายมงคล
  ธนาไสย

  สุชาดา
  คนคล่อง

  นายอดิศักดิ์
  หาญจริง

  Narongdej
  Srisoykaew
   
   

   

  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
   
   

   

  เว็บบอร์ด

  เว็บบอร์ดทั่วไป สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนกันครับ
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เป็นผู้แทนครูใน อกคศ.สพม.22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 24 พ.ค. 2558 เวลา 17:42 น. [570/2]
  หนึ่งคะแนนเสียง คือหนึ่งชีวิต
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 21 พ.ค. 2558 เวลา 09:59 น. [625/7]
  แจ้งข่าว กบข
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 30 เม.ย. 2558 เวลา 13:48 น. [692/1]
  ผลการประชุม 3 บอร์ด
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 30 เม.ย. 2558 เวลา 13:40 น. [548/0]
  การย้ายข้าราชการครุ สพม 22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 25 เม.ย. 2558 เวลา 14:16 น. [1234/0]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ
  โพสต์โดย kru.tum007 18 มี.ค. 2558 เวลา 11:19 น. [443/2]
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  โพสต์โดย ไชยยันต์ ศรีสุวะ 28 ก.พ. 2558 เวลา 21:32 น. [202/0]
  นักเรียนโรงเรียนธาตุพนม และ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ คว้าเหรียญทองกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่
  โพสต์โดย ครูโอ๋ ลูกหวาย 30 ม.ค. 2558 เวลา 22:07 น. [614/1]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอุษา หอมสุดใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร
  โพสต์โดย ค.อ. 27 ม.ค. 2558 เวลา 11:50 น. [501/0]
  เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรม เรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ ชั้น ม.3
  โพสต์โดย โรงเรียน 21 ม.ค. 2558 เวลา 13:42 น. [695/0]
  ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

   

   

  สนทนาภาษาครู

  ห้องสนทนาคุณครู พูดคุย แลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูล สำหรับคุณครูในสังกัดครับ
  ข่าวความคืบหน้าการส่งผลงาน ตาม ว.13
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 1 พ.ค. 2558 เวลา 13:37 น. [1050/1]
  การย้ายข้าราชการครู สพม 22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 25 เม.ย. 2558 เวลา 14:15 น. [885/0]
  กีฬา สพม.
  โพสต์โดย ครูนกเอี้ยง 27 ม.ค. 2558 เวลา 13:21 น. [1198/0]
  เอกฟิสิกต้องการย้ายสับเปลี่ยนจากคนรไปมุก
  โพสต์โดย พัฒน์ 27 ม.ค. 2558 เวลา 10:55 น. [652/0]
  ย้ายสับเปลี่ยนจากมุกไปนคร
  โพสต์โดย ครูนกเอี้ยง 20 ม.ค. 2558 เวลา 11:56 น. [723/2]
  ท่าน อ.ก.ค.ศ. เงียบจัง
  โพสต์โดย Aijung 6 ธ.ค. 2557 เวลา 09:25 น. [827/0]
  ท่าน อ.ก.ค.ศ. เงียบจัง
  โพสต์โดย Aijung 6 ธ.ค. 2557 เวลา 09:21 น. [586/1]
  ต้องการย้ายสับเปลี่ยนติดต่อมานะครับ
  โพสต์โดย noom 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10:34 น. [804/0]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ก
  โพสต์โดย nui 28 ต.ค. 2557 เวลา 16:47 น. [809/0]
  ย้ายสับเปลี่ยน BIO ครับพี่น้อง
  โพสต์โดย คิตชู 27 ต.ค. 2557 เวลา 21:38 น. [978/0]
  ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

   

   

   

   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร)
  ถนน ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
  โทรศัพท์ เบอร์ 042-513973, 042-520940 โทรสาร เบอร์ 042-520940