CSS MenuMaker
 

Login    

     
 
Menu

หน้าแรก
สมุดเยี่ยม
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.22
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 1)
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 2)
ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
เรื่องเด่น
Blog สมาชิก
ภาพกิจกรรม สพม.22
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
เศรษฐกิจพอเพียง
งานบรรเทาสาธารณภัย
การคัดเลือกสอบบรรจุ
จัดซื้อจัดจ้าง
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียน

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

การบริการegp
 

 

เว็บบริการ

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
 • ประกาศโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒศึกษา
      โดย : กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.22 (อ่าน 21 ครั้ง)

 • ประกาศโรงเรียนนาแกพิทยาคม โรงเรียนธาตุพนม โรงเรียนโพนแพงพิทยาคม
      โดย : กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.22 (อ่าน 54 ครั้ง)

 • ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวฯ
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 22 ครั้ง)

 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 163 ครั้ง)

 • ประกาศโรงเรียนผาทิบวิทยา
      โดย : กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.22 (อ่าน 26 ครั้ง)

 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 160 ครั้ง)

 • ประกาศโรงเรียนคำเตยฯ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
      โดย : กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.22 (อ่าน 89 ครั้ง)

 • ประกาศโรงเรียนนาถ่อนพัฒนา
      โดย : กลุ่มบริหารงานการเงิน สพม.22 (อ่าน 38 ครั้ง)

 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online
      โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.22 (อ่าน 91 ครั้ง)

 • แจ้งขยายเวลากรอกข้อมูลนักเรียนพิการในโปรแกรม SET
      โดย : กลุ่มนิเทศฯ สพม.22 (อ่าน 89 ครั้ง)

 •  
  ภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
  พิธีเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมเศรษฐกิจไทย-ลาว (นครพนม-คำม่วน) โดย พล
  ....
  โพสต์เมื่อ 28 ก.ค. 2558
  อ่าน 82 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดนักร้องลูกทุ่ง/คาบาเร่/วงสตริง(อ่าน 71 ครั้ง) ประชุมเร่งรัดดำเนินการซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ประจำปี 25(อ่าน 116 ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมนักเรียน(อ่าน 101 ครั้ง) โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหารโร(อ่าน 82 ครั้ง)
  ต้อนรับผู้ตรวจราชการ(อ่าน 265 ครั้ง) ต้อนรับผู้ตรวจราชการ(อ่าน 190 ครั้ง)
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • เอกสารประกอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2557
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 314 ครั้ง)

 • เอกสารประกอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2556
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 195 ครั้ง)

 • เอกสารประกอบการอบรม การเงินและพัสดุ ปี 2558
    โดย : Administrator (อ่าน 448 ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปใช้จ่าย
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 343 ครั้ง)

 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 354 ครั้ง)

 • คู่มือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (Spec)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 594 ครั้ง)

 • แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี (e-market,e-bidding)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 579 ครั้ง)

 • พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2557 (การค้ำประกัน)
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 441 ครั้ง)

 • แนวทางการจัดทำงบประมาณและบริหารงบประมาณของสพม.
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 397 ครั้ง)

 • ขั้นตอนการแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
    โดย : กลุ่มการเงิน สพม.22 (อ่าน 427 ครั้ง)

 •  
  ผู้บริหาร   

   

  วาระการประชุมผู้บริหาร
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/58
 • ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/58
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/57
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/57
 • อ่านทั้งหมด >>
   

   

  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
 • สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ มัธยมพัชรกิติยาภา1นพ
 • ประกาศสอบราคาระบบคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง-ดงมอนวิทยาคม
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปลาปากวิทยา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-บ้านข่าพิทยาคม
 • ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วังกระแสวิทยาคม
 • จัดซื้อคอมพิวเตอร์ศรีบัวบานวิทยาคม
 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-นวมินทราชูทิศ อีสาน
 • ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ธาตุพนม
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร นาคำราษฎร์รังสรรค์
 •  
  อ่านทั้งหมด >>
   


  เว็บที่น่าสนใจ


  ครูบ้านนอกดอทคอม
   

   

   

  หนังสือราชการล่าสุด
  รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 1)
  โรงเรียนวังกระแสวิทยาคมถวายสังฆทาน เทียนจำนำพรรษา และ ผ้าอาบน้ำฝน

  โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2558
  อ่าน 6 ครั้ง
  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา (อ่าน 61 ครั้ง)
  โรงเรียนพระซองจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 71 ครั้ง)
  กิจกรรมสภานักเรียนและชุมชน To Be Number 1 โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา (อ่าน 60 ครั้ง)
   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด (นครพนม 2)
  โรงเรียนนาทมวิทยาจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฏาคม 2558

  โพสต์เมื่อ 29 ก.ค. 2558
  อ่าน 24 ครั้ง
  โรงเรียนนาทมวิทยาได้จัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (อ่าน 104 ครั้ง)
  ไชยบุรีวิทยาคมชนะเลิศเปตอง (อ่าน 38 ครั้ง)
  ไชยบุรีวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด (อ่าน 18 ครั้ง)
   
  ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
  ประมวลภาพ แข่งสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ณ หอประชุม ร.ร.ผึ่งแดดวิทยาคาร

  โพสต์เมื่อ 29 ก.ค. 2558
  อ่าน 19 ครั้ง
  โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ร่วมกับชุมชนเดินขบวนแห่เทียนพรรษา (อ่าน 19 ครั้ง)
  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย (อ่าน 246 ครั้ง)
  โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (อ่าน 20 ครั้ง)
   
   
  ข่าวการศึกษา
     
   
  เว็บบล็อก สพม.22

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 255

  โพสต์โดย คนึงนิจ เบญมาตย์
  เมื่อ 28 ก.ค. 2558

  แบบรายงานจุดเน้น ปี2558 (ค่านิยม 12 ประการ)

  โพสต์โดย จีระนันท์ เมืองจันทร์
  เมื่อ 28 ก.ค. 2558

  ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557

  โพสต์โดย คนึงนิจ เบญมาตย์
  เมื่อ 27 ก.ค. 2558

  รับสมัครสมาชิกสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนม

  โพสต์โดย จีระนันท์ เมืองจันทร์
  เมื่อ 27 ก.ค. 2558

  ประกาศมอบทุนมูลนิธิโรงเรียนน่าอยู่ฯปี 2558

  โพสต์โดย จีระนันท์ เมืองจันทร์
  เมื่อ 27 ก.ค. 2558

  รายชื่อ รร.รับธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่1สค58 ณ รร.คำเตยฯ

  โพสต์โดย จีระนันท์ เมืองจันทร์
  เมื่อ 27 ก.ค. 2558

  บัญญัติ 8 ประการ"สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ในโลกแห่ง"เฟซบุ๊ก-ทวิตเตอร์"

  โพสต์โดย สุภาวดี สุวรรณไตรย์
  เมื่อ 27 ก.ค. 2558

  เปิดตัว “Windows 10” ปุ่ม Start Menu กลับมาแล้ว

  โพสต์โดย สุภาวดี สุวรรณไตรย์
  เมื่อ 27 ก.ค. 2558

  ระเบียบและสูจิบัตรการแข่งขันเซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง

  โพสต์โดย นายอนุชา วาทะวัฒนะ
  เมื่อ 24 ก.ค. 2558

  ประกาศโรงเรียนวังยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

  โพสต์โดย นายนเรศ ปู่บุตรชา
  เมื่อ 23 ก.ค. 2558

  ประกาศโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมเรื่องสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  โพสต์โดย เสกสรรค์ ผูพงษ์
  เมื่อ 23 ก.ค. 2558

  ประกาศโรงเรียนสามผงวิทยาคม เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  โพสต์โดย สุทธิชัย ผ่านสุวรรณ
  เมื่อ 23 ก.ค. 2558
  แนะนำสมาชิกที่เขียนข่าว/บทความ/บล็อก บนเว็บไซต์ สพม.22

  พรทิพย์
  คนหาญ

  โรงเรียน
  ศรีบัวบานวิทยาคม

  โรงเรียน
  ศรีโคตรบูรณ์

  น.ส.ศันสนีย์
  นนทะวงศ์

  โรงเรียน
  ศรีบัวบานวิทยาคม
   
   

   

  เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
   
   

   

  เว็บบอร์ด

  เว็บบอร์ดทั่วไป สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนกันครับ
  คืนนักการภารโรงให้กับโรงเรียน
  โพสต์โดย ครูกี้ 13 ก.ค. 2558 เวลา 14:55 น. [329/1]
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เป็นผู้แทนครูใน อกคศ.สพม.22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 24 พ.ค. 2558 เวลา 17:42 น. [715/2]
  หนึ่งคะแนนเสียง คือหนึ่งชีวิต
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 21 พ.ค. 2558 เวลา 09:59 น. [750/7]
  แจ้งข่าว กบข
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 30 เม.ย. 2558 เวลา 13:48 น. [881/1]
  ผลการประชุม 3 บอร์ด
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 30 เม.ย. 2558 เวลา 13:40 น. [656/0]
  การย้ายข้าราชการครุ สพม 22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 25 เม.ย. 2558 เวลา 14:16 น. [1393/0]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ
  โพสต์โดย kru.tum007 18 มี.ค. 2558 เวลา 11:19 น. [550/2]
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ
  โพสต์โดย ไชยยันต์ ศรีสุวะ 28 ก.พ. 2558 เวลา 21:32 น. [247/0]
  นักเรียนโรงเรียนธาตุพนม และ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ คว้าเหรียญทองกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่
  โพสต์โดย ครูโอ๋ ลูกหวาย 30 ม.ค. 2558 เวลา 22:07 น. [718/1]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอุษา หอมสุดใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร
  โพสต์โดย ค.อ. 27 ม.ค. 2558 เวลา 11:50 น. [607/0]
  ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

   

   

  สนทนาภาษาครู

  ห้องสนทนาคุณครู พูดคุย แลกเปลี่ยน สื่อสารข้อมูล สำหรับคุณครูในสังกัดครับ
  ข่าวความคืบหน้าการส่งผลงาน ตาม ว.13
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 1 พ.ค. 2558 เวลา 13:37 น. [1495/1]
  การย้ายข้าราชการครู สพม 22
  โพสต์โดย ผู้แทนครูมัธยม 25 เม.ย. 2558 เวลา 14:15 น. [1133/0]
  กีฬา สพม.
  โพสต์โดย ครูนกเอี้ยง 27 ม.ค. 2558 เวลา 13:21 น. [1330/0]
  เอกฟิสิกต้องการย้ายสับเปลี่ยนจากคนรไปมุก
  โพสต์โดย พัฒน์ 27 ม.ค. 2558 เวลา 10:55 น. [785/0]
  ย้ายสับเปลี่ยนจากมุกไปนคร
  โพสต์โดย ครูนกเอี้ยง 20 ม.ค. 2558 เวลา 11:56 น. [818/2]
  ท่าน อ.ก.ค.ศ. เงียบจัง
  โพสต์โดย Aijung 6 ธ.ค. 2557 เวลา 09:25 น. [929/0]
  ท่าน อ.ก.ค.ศ. เงียบจัง
  โพสต์โดย Aijung 6 ธ.ค. 2557 เวลา 09:21 น. [671/1]
  ต้องการย้ายสับเปลี่ยนติดต่อมานะครับ
  โพสต์โดย noom 3 ธ.ค. 2557 เวลา 10:34 น. [924/0]
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ก
  โพสต์โดย nui 28 ต.ค. 2557 เวลา 16:47 น. [904/0]
  ย้ายสับเปลี่ยน BIO ครับพี่น้อง
  โพสต์โดย คิตชู 27 ต.ค. 2557 เวลา 21:38 น. [1092/0]
  ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

   

   

   

   

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร)
  ถนน ปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
  โทรศัพท์ เบอร์ 042-513973, 088-5574980 โทรสาร เบอร์ 042-520940